Digital Talent Center

Virtual Intership
Tingkatkan pengalamanmu dengan program Islamicity Virtual Internship

Fitur Virtual Internship adalah hasil kerjasama kolaborasi saling menguatkan dengan Digital Islamicity Academy melalui pemberian pengalaman magang virtual untuk menambah pengalaman dan portfolio bagi para peserta.